001-CD-Denise-Slany-01
J.J.Jazzmen & Denise Gordon Live at 47th Slaný Jazz Days

2013